Frequently asked questions

Hur använder jag webtrees? How do I use webtrees?

Hur använder jag webtrees? How do I use webtrees?

Använd den här länken för en introduktion för noviser  http://wiki.webtrees.net/Novice_User_Guide

Use this link to an introduction in English http://wiki.webtrees.net/Novice_User_Guide