Mats HintzeAge: 44 years15351579

Name
Mats Hintze
Birth 1535
Västerås, Västmanland, Sweden
Latitude: N59.6167 Longitude: E16.55

Birth of a daughter
#1
Cecilia Matsdotter Hintze
1579 (on the date of death)
Västerås, Västmanland, Sweden
Latitude: N59.6167 Longitude: E16.55

Occupation
Myntmästare

Death 1579 (Age 44 years)
Västerås, Västmanland, Sweden
Latitude: N59.6167 Longitude: E16.55

Shared note
Myntmästare i Västerås. Mats! Hintze, född 15 - - i Västerås ?, död 1579- - i Västerås U. Myntmästare i Västerås U. [SvA IV:2 (1995), s 79]. Levde 1573 se Herdaminne. Utdrag http://runeberg.org/bokobibl/1930/0020.html: I detta sammanhang bör påpekas, att Schück på grund av notiser i räntekammarräkenskaper för år 1575 framkastat den hypotesen, att liturgin visserligen utkommit under Torbjörn Tidemanssons namn, men att den egentlige tryckaren varit en utlänning, en viss Mattias Hijntz, som nämnda år på sin beställning i olika poster uppbar avlöning. Han kallas i dessa räkenskaper också »tryckiare», vilken yrkesterm dock icke får likställas med boktryckare; en sådan nämnes denna tid konsekvent »prentare». Mattias Hijntz kan emellertid visas vara identisk med en från Lübeck inkallad myntmästare Mattias Hinze, som bl. a. fick i uppdrag att driva myntverket i Västerås, ehuru härav icke blev något. Däremot torde han i Stockholm hava varit verksam som stilgjutare och är därför antagligen den förste namngivne utövaren av detta yrke, som vi känna i Sverige. Jag skall emellertid icke här ingå på denna fråga, utan på annat ställe framlägga de resultat härom, vartill jag under forskningar rörande Sveriges boktryckerihistoria denna tid kommit.
Shared note
Mats! Hintze, född 15 - - i Västerås ?, död 1579- - i Västerås U. Myntmästare i Västerås U. [SvA IV:2 (1995), s 79]. Levde 1573 se Herdaminne. Utdrag http://runeberg.org/bokobibl/1930/0020.html: I detta sammanhang bör påpekas, att Schück på grund av notiser i räntekammarräkenskaper för år 1575 framkastat den hypotesen, att liturgin visserligen utkommit under Torbjörn Tidemanssons namn, men att den egentlige tryckaren varit en utlänning, en viss Mattias Hijntz, som nämnda år på sin beställning i olika poster uppbar avlöning. Han kallas i dessa räkenskaper också »tryckiare», vilken yrkesterm dock icke får likställas med boktryckare; en sådan nämnes denna tid konsekvent »prentare». Mattias Hijntz kan emellertid visas vara identisk med en från Lübeck inkallad myntmästare Mattias Hinze, som bl. a. fick i uppdrag att driva myntverket i Västerås, ehuru härav icke blev något. Däremot torde han i Stockholm hava varit verksam som stilgjutare och är därför antagligen den förste namngivne utövaren av detta yrke, som vi känna i Sverige. Jag skall emellertid icke här ingå på denna fråga, utan på annat ställe framlägga de resultat härom, vartill jag under forskningar rörande Sveriges boktryckerihistoria denna tid kommit. Mts var myntmästare i Västerås. Född 1535 i Västerås och död 1579 i Västerås "I detta samanhang bör påpekas, att Schück på grund av notiser i räntekammarräkenskaper för år 1575 framkastat hypotesen, att litugin visserligen utkommit under Torbjörn Tidemanssons namn, men att den egentlige tryckaren varit en utlänning, en viss Mattias Hijntz, som nämnda år på sin beställning i olika poster uppbar avlöning". Han kallas i dessa räkenskaper också tryckiare, vilket som yrkesterm dock icke får likställas med boktryckare, en sådan nämns denna tid konsekvent "prentare". Mattias Hijntz kan emellertid visas vara identisk med en från Lübeck inkallad myntmästare Mattias Hinze, som bl.a. fick i uppdrag att driva myntverket i Västerås, därav blev dock intet. Däremot var han i Stockholm verksam som stilgjutare och därefter den förste namngivne utövaren av detta yrke som vi känner till i Sverige. Han var gift med Cecilia Matsdotter född 1579 i Västerås död 1662 i Fellingsbro.