Samuel Matthiae MalmeniusAge: 59 years15741634

Name
Samuel Matthiae Malmenius

Samuel Mattiae Malmenius

Name
Samuel Mattiae Malmenius
Birth September 20, 1574
Malma, Västmanland, Sweden
Latitude: N59.6487 Longitude: E16.6111

Death of a fatherMatthias Olai Fellensbroensis
1596 (Age 21 years)
Malma, Västmanland, Sweden
Latitude: N59.6487 Longitude: E16.6111

MarriageSara OlofsdotterView this family
September 4, 1608 (Age 33 years)
Stora Tuna, Dalarna, Sweden
Latitude: N60.45 Longitude: E15.4667

Birth of a daughter
#1
Katarina Samuelsdotter Malmenia
January 27, 1614 (Age 39 years)
Stora Tuna, Dalarna, Sweden
Latitude: N60.45 Longitude: E15.4667

Death of a wifeSara Olofsdotter
January 10, 1620 (Age 45 years)
Stora Tuna, Dalarna, Sweden
Latitude: N60.45 Longitude: E15.4667

Marriage of a childCarolus Caroli HisingKatarina Samuelsdotter MalmeniaView this family
June 2, 1633 (Age 58 years)
Fellingsbro, Örebro, Sweden
Latitude: N59.4333 Longitude: E15.5833

Occupation
Kyrkoherde/Riksdagsman

Death July 18, 1634 (Age 59 years)
Stora Tuna, Dalarna, Sweden
Latitude: N60.45 Longitude: E15.4667

Title
Kyrkoherde

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: about 1570Malma, Västmanland, Sweden
5 years
himself
Family with Sara Olofsdotter - View this family
himself
wife
Marriage: September 4, 1608Stora Tuna, Dalarna, Sweden
5 years
daughter

Shared note
11550 Samuel! Mattsson Malmenius, född 1574-09-20 i Malma U, död 1634-07-18 i Stora Tuna W. Kyrkoherde Riksdagsman. Kallas Matthiae Malmenius. Samuel Matthiae Malmenius - Samuel Mattsson (S) Född i Malma 15740920 (1), död som kyrkoherde i Stora Tuna 16340718 (2), begravd 0725 (3), son av kyrkoherde i Malma Matthias O. Fellensbroensis och Ingeborg Eriksdotter (4). Efter genomgång av Arboga skola från juli 1585 (1), inskrivs han 1595 i Upsala. När han 16000604 såsom primus blir prästvigd, är han kollega i Västerås (5). 16041110 inskrivs han i Wittenberg. Troligen är det där, som han blir magister. Efter återkomsten blir han i juni 1606 professor i grekiska i Upsala och slutar där 1608 efter 17/11 (6), då han blir kyrkoherde i Stora Tuna. Troligen har den formella tillträdestiden varit 1/11 (7). Utnämningen måste ha skett före mars d.å., eftersom han vid övernattning på Säters kungsgård omkr. 1/3 kallas "M. Samuel i Tuna" (8). 1624 sattes han på 2:a rummet till Stora Kopparberget och föreslogs 16260603 av ärkebiskop Kenicius att få 4:e rummet till biskop i Åbo (9). Han förblev i Stora Tuna till sin död. Han utsågs att vid kaplansmöte 1623 vara praeses och vid prästmöte 1625 3:e predikant. - Han var pt i Stora Tuna kontrakt och riksdagsman i Nyköping 1611 samt i Stockholm 1617 och 1631. Han gjorde omfattande egendomsaffärer och ägde bl.a. fastigheter i Hesse, Romme, Dalsjö och Fagersta. Noter: (1) Egenhänd. anteckn. i Mu, Bb 2:2. (2) VDA, E IV:87a nr 2. (3) SundbornKyA, L Ia:1 f 28. (4) EH I:2 s 239. (5) Se EH I.1 s 585. (6) UUH. (7) RR 1608 f 42v. (8) DH 1608:16. (9) DP 3 f 90, AOSB 2:12 s 41. (10) Se dne. (11) C 1. (12) KLDB 2 f 40. (13) KHRA II, A I:10 s 186. (14) C 1. (15) C 1. (16) L Ib:1 f 199v. (17) A Ic:3 s 108. (18) C 2. (19) KLDB 21 f 768, KyA, C 1, Räk. 1661. (20) C 1, Räk. (21) A I:1 s 52, KHRA III, A I:13½ f 150v. (22) E 1. (23) Gravsten. (24) Saknas i faderns anteckn. (not 1). (25) KHRA X, A I:7 f 206, KLKS, D I:10, 16980719. Från herdaminnet: 18. Mag. Samuel Matthiæ Malmenius. Född i Malma församlings prestgård Sept. 1574. Fadr. Matthias O. Frende, Kyrkoherde. Har sjelf upptecknat att han ifrån 1585 fick sin första underwisning i då warande mycket ansedda Arboga skola till 1594, då han begaf sig till Upsala acad. och blef följ. år deponerad, sedan detta lärowerk, efter en lång tids oreda, hade återkommit i någon ordning. Pwgd 4 Juni 1600 af Biskop Bellinus tillika med 21 S. M. Candidater, och hade då någon tid warit Collega wid Westerås trivialskola. Begärde 1604 "förlof" i Capitlet och begaf sig i Juni på en wandring till de Tyska universiteterna, der han uppehöll sig twå år och antog Magistergraden, trol. i Rostock, men intet tryckt spec. har kunnat träffas efter honom. Då han 1606 hemkommit, blef han immediate förordnad till Graecæ L. Professor wid Upsala acad., men der blef hans tid ganska kort, ty på andra året derefter kallades han af Tuna församling till dess Kyrkoherde och Konung Carl gaf honom ock collationsbref derpå. Detta war alldeles oförmodadt i anseende till det följande. Straxt efter företrädarens död war åter i förslag att göra en märklig förändring med detta pastorat, och werkligen blef äfwen början dertill gjord. Konungen wille här anlägga en stad, med namn efter Kronprinsen, hwartill privilegierna uppsattes och originalet deraf säges ännu wara i behåll. Konungens Hofpredikant Mag. Olaus Erici förordnades ock till Superintendent i den nya staden så tidigt, att redan 19 Dec. 1607 befalltes han utse och förordna en wällärd man till förste Pastor i Wenjan, som s. år blifwit ifrån Mora afsöndradt till särskildt pastorat. Så skedde ock, då det syntes som det indragna Biskopsstiftet i Dalarne åter skulle upprättas. Men allt detta blef om intet, då Konungen snart fann tjenligare att anlägga en stad wid Kopparberget af den gamla köpeplatsen Fahlun, hwartill ock 1608 privilegier utfärdades, som likwäl för inträffade hinder icke kommo till stadfästelse och begagnande förr än långt derefter. Efter denna återkallelse war det som Malmenius blef hit befordrad, tillträdde 1608 och äfwen mottog contractets wård. Ända till Biskop Rudbeckii ankomst nämna acterna intet om denne man, men den nye Biskopen, som lärde känna sina prester och förstod att bedömma dem, satte mycket wärde på honom, begagnade hans råd och brukade honom till biträde wid flera behof. I 1623 och 1625 års prestmöten hade han att wisa sin theol. kunskap. War Riksdags-fullmägtig 1611 och 1631. Synes haft god ordning och lefnad i församlingen, ty på Biskopsvisit 1623 war det swåraste han uppgaf om en hustru, som öfwade löfjeri och signeri emot sjukdomar, olyckor och elakt bruk i hyttorna m. m. Hon upprepade för Biskop och Capitulares flera långa läsningar som hon brukade, och dömdes att med ris och bar axel stå wid kyrkan och så intagas. Om mannen tillät någon besöka henne, skulle han lika straffas. Klok och driftig, äfwen i hushållning, gagnade han sig och församling. Han hade kopparhytta wid Frostbrunn och för transport lät han uppränsa och göra ån segelbar. Med sin swåger Rosensköld påkostade han orgelwerket i kyrkan. Blott några små grekiska och latinska vers woro en tid minnesmärken efter honom. Död 14 Juli 1634. Gift 1. 4 Sept. 1608 med Sara Olofsdotter, företrädarens dotter, som dog Jan. 1620. 2. 11 Febr. 1621 med Anna Michelsdotter, som dog i Stockholm 1643, hwars fader, Michel Larsson, war Borgmästare i Öregrund. Af 14 barn dogo många tidigt. Magdalena, g. m. Lectorn i Westerås Mag. Ol. Sahlamontanus; Sara, g. m. Lectorn Mag. Joh. Barchius och Pastor i Mora Ad. Terserus; Catharina, g. m. Pastor i Fellingsbro C. Hijsing. Af sednare hustrun: Samuel, kallade sig Hjort, synes warit Landtbrukare i Tuna, hade en son Samuel, Capitaine wid Gagnefs compagnie; Anna, g. m. Prosten Mag. N. Prytz i Fernebo; Johan, död studerande 1651.